Firma RawlPlug wprowadza na rynek Nowy System, który umożliwia zmniejszenie przenikliwości cieplnej przy użyciu niepalnych kołków fasadowych.

SKŁADOWE ELEMENTY SYSTEMU:

Sercem systemu są niepalne kołki MBA, które występują w 7 długościach i pozwalają zamontować materiał izolacyjny o grubości nawet 240 mm.  A poniżej lista produktów, z których składa się system:

Frez do montażu zagłębionego R-KFS-90/20
Kołek MBA/MBA-SS o wybranej długości
Talerzyk dociskowy MKC-85/MKC-SS-85
Zaślepka do wełny KES-90/20-MW.

ZALETY SYSTEMU:

• Efektywność kosztowa - stosowania kołka z zatyczką termoizolacyjną zmniejsza wymaganą dla danej grubości termoizolacji długość kołka
• Redukcja przenikalności termicznej i uzyskanie homogenicznej powierzchni elewacji

Należy też pamiętać, że powyżej 25 m wysokości elewacji płyty izolacyje należy montować wyłącznie niepalnymi kołkami metalowymi.