Warunki techniczne WT 2021

Zobacz poniższą tabelę z warunkami technicznymi WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, aby dom mógł zostać uznany za Dom Energooszczędny.

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2*K)] 

Rodzaj przegrody Normy aktualne od 1/01/2021 r. Normy poprzednie do 31/12/2020 r.
Podłogi na gruncie* 0,30 0,30
Ściany zewnętrzne* 0,20 0,23
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami* 0,15 0,18
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podłogowymi* 0,25 0,25
Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i międzykondygnacyjnymi** bez wymagań bez wymagań
Ściany wewnętrzne** 1,00 1,00
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań bez wymagań
Okna (z wyjątkiem okien dachowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne* 0,90 1,10
Okna dachowe*  1,10 1,30
Okna w ścianach wewnętrznych** 1,10 1,30
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami nieogrzewanymi 1,30 1,50
Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych bez wymagań bez wymagań

Normy podane dla temperatury pomieszczenia ogrzewanego t1 (zgodnie z §134 ust.2 rozporządzenia). 

*  >=16°C 

**  >=8°C

Planujesz budowę domu i nie wiesz, czym są warunki techniczne WT? Chcesz ocieplić i izolować budynek mieszkalny zgodnie z normami WT? Chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w warunkach technicznych w roku 2021? Zobacz poniższy poradnik, w którym dowiesz się więcej o standardach WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania! Sprawdź, czym są oraz kogo obowiązują nowe normy WT!

Czym są warunki techniczne WT 2021?

Pierwsze rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) wskazywało na pierwsze wymogi i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki jednorodzinne. Nowe warunki techniczne wprowadzone od 1 stycznia 2021 zakładają zwiększenie izolacji cieplnej ścian i przegród, a do tego został wprowadzony obowiązek korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompa ciepła czy ogrzewanie geotermalne. To wszystko ma zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, która jest przeznaczana na:

 • ogrzewanie domów,
 • wentylację budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi do użytku,
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Współczynniki przenikania ciepła wymagane przez WT

Współczynnik przenikania ciepła to wskaźnik przenikania ciepła WT przez przegrody termiczne, wyrażany w jednostce W/(m2.K). Według nowych przepisów współczynnik przenikania ciepła został obniżony. Oznacza to, że im mniejszy wskaźnik, tym oddawanie ciepła przez przegrody będzie mniejszy. Nowe wymagania sprawiają, że grubość przegród w nowych domach musi być większa.

Wskaźnika zużycia energii pierwotnej Ep

Wskaźnik zużycia energii pierwotnej Ep wskazuje na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Ep pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię z nieodnawialnych źródeł pierwotnych, którą wykorzystuje się do ogrzewania wody i pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi. Co więcej, wskazuje na zużycie energii na prąd, chłodzenie czy wentylację. Starając się o wniosek o pozwolenie na budowę, wskaźnik Ep będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję, ponieważ wskazuje, ile budynek zużyje paliwa takiego jak:

 • węgiel ziemny,
 • olej opałowy,
 • gaz.

Kogo obowiązują nowe warunki techniczne WT 2021?

Warunki techniczne od 2021 obowiązują wszystkie osoby, które projektują oraz zlecają wykonanie budynku po 31 grudnia 2020 r. Architekci muszą w swoich projektach uwzględniać nową grubość przegród oraz powinni zwrócić uwagę na odpowiednie usytuowanie budynku. Co więcej, muszą mieć świadomość, że budynki i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być zaprojektowane i wykonane z materiałów odpowiadającym warunkom WT 2021. Dodatkowo każdy, kogo obowiązują nowe przepisy WT, powinien zaznajomić się z:

 • wymaganiami przeciwpożarowymi,
 • charakterystyką energetyczną budynków,
 • dostępem do drogi publicznej,
 • warunkami bezpieczeństwa konstrukcji,
 • uwarunkowaniami i wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych,
 • przepisami dotyczącymi wysokości budynku,
 • dopuszczalnym rozmiarem przegrody oraz wyposażeniem technicznym budynku,
 • wymaganiami dotyczącymi docierania hałasów i drgań do pomieszczeń,
 • oceną wpływu drgań na budynki,
 • odpowiednim usytuowaniem na działce budowlanej budynku mieszkalnego.

Na co zwrócić uwagę budując dom energooszczędny lub pasywny? - rodzaje przegrody

Domy energooszczędne oraz pasywne mają zatrzymywać jak najwięcej ciepła w pomieszczeniach, tak aby ogrzewanie domu oraz zapotrzebowanie na energie z nieodnawialnych źródeł było jak najmniejsze. Takie warunki sprawią, że ściany oraz okna muszą być bardzo szczelne, aby ciepło nie przedostawało się na zewnątrz. Dlatego przegrody powinny być wykonane z materiałów przystosowanych do obowiązujących wymagań technicznych. Wymagania WT 2021 uznaje się za spełnione, jeśli współczynnik przenikania ciepła ma odpowiednią wartość dla różnych rodzajów przegród. 

Dlaczego warto zachować normy WT 2021?

Zachowanie norm WT na rok 2021 pozwala szybko uzyskać pozwolenie na budowę. Jak ważny jest dobór właściwego rodzaju i grubości materiału izolacyjnego, świadczy wizualizacja strat ciepła w budynku, która obrazuje, że na przykład przez ściany i dach ucieka aż 55% ciepła.Co więcej, zmiana norm warunków technicznych umożliwia lepsze ocieplenie domów poprzez materiały budowlane wysokiej jakości. Dodatkowo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii daje możliwość oszczędności na kosztach ogrzewania, wody czy prądu. Warto pamiętać, że wszystkie pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być projektowane i wykonane zgodnie z przepisami budownictwa w sprawie warunków technicznych wydawanych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki Przestrzennej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

FAQ

 1. Czym są normy energetyczne WT?

Normy energetyczne WT to określenie wymagań dotyczących zapotrzebowania budynku na energię. Normy te określają, jaka termoizolacja powinna zostać zastosowana do odpowiednich przegród. Termoizolacyjność ścian zewnętrznych i różnego rodzaju przegród wskazuje współczynnik przenikania ciepła o jednostce U.

 1. Czym jest wskaźnik zużycia energii pierwotnej Ep?

Wskaźnik zużycia energii pierwotnej Ep to jeden z czynników występujących w warunkach technicznych 2021. Wskazuje on zapotrzebowanie budynku na energię pochodzącą z nieodnawialnych źródeł energii tj. węgiel, olej opałowy, gaz. Wskaźnik Ep odpowiada za przewidywalne zapotrzebowanie domu na ogrzewanie, wodę użytkową czy oświetlenie.

 1. Jak sprawdzić energooszczędność budynku?

Aby sprawdzić energooszczędność budynku, należy zaznajomić się z dokumentami dołączonymi do projektu budowlanego lub do dokumentów sprzedaży budynku. Zazwyczaj parametry umieszczone są już na drugiej stronie dokumentacji.

 1. Co to jest współczynnik Ep?

Współczynnik Ep pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię pochodzącą z nieodnawialnych źródeł energii. Zazwyczaj współczynnik Ep obliczony jest na podstawie 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza. To pozwala na obliczenie odpowiednich rozmiarów przegród i dobór właściwych materiałów budowlanych.

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania.

Uwaga: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie polityka prywatności.